Cesaret ve Adalet Nasıl Sağlanır ?

Cesaret ve Adalet Nasıl Sağlanır ?

Cesaret ve adalet kişisel ya da kurumsal olmasının yanında da topluluklarda da olması gereken önemli özelliklerdir. Öncelikle cesaret ve adaletin anlamlarının öğrenilmesi gerekir.

 Cesaret :

Cesaret yiğitlik, kararlılık, ataklık ya da dayanıklılık özelliklerini içeren korku, acı, risk vb. tehditlerle başa çıkabilme yeteneğidir.

 Adalet :

Anlamı yönünden en çok eşitlik kelimesiyle karşılaştırılan kelimedir. Eşitlik; herkes ve bütün şahıslar için geçerlik hak ve kanunları sağlamaktır. Adalet ise her şahısın durumunu gözeterek kişi hakkından verilen doğru kararlardır.

 Cesaret Nasıl Sağlanır :

Cesaret ve Adalet Nasıl Sağlanır ? Kişisel cesareti sağlayan en önemli şey özgüven ve risk alabilme yeteneğidir. Özgüveni tam olan kendine inanan şahısların cesaretleri de özgüvenleriyle doğru orantılı olarak artar kendine inanmaları ve yapabileceklerini bilmeleri korkmamaları doğrultusundan kişi cesaretini toplayabilir. Ayrıca “Cahil cesareti” denilen deyimde de öngörüldüğü gibi konu hakkında bilgi sahibi olmayan kişi konunun çok basit olduğunu düşünerek cesaretlenip konuya el atabilir fakat bunun sonucunda kesinlikle başarılı olamaz.

Adalet Nasıl Sağlanır :

Adaletin sağlanabilmesi için en önemli özelliklerden biri vicdan diğeri ise kararlılıktır. Adaleti sağlayacak kişi yargılanacak kişileri durum dışında değerlendirmemelidir. Durum dışındaki yakınlık veya uzaklık durumun içine karıştırılmamalıdır. Adalet kişi de olması gereken önemli özelliklerden biri olmasının yanında devlet ya da hükümetlerde de bulunması gereken en önemli özelliktir.

Dolayısıyla kişinin hem cesaret hem de adalet kavramlarını kişiliğinde kırılmaz bir duvar olarak bulundurması gerekir ikisinin de temelinde özgüven vardır özgüveni olmayan kişiler cesaretlerini toplamakta zorluk çeker ve cesareti olmayan kişiler adaleti sağlamakta da güçlük çeker.

Kişisel gelişim kitapları özgüveni toparlamakta çok yararlıdır özgüven sayesinde de cesaretli ve adaletli kişi haline gelebilirsiniz sadece adaletli ve cesaretli olmanın yanında iyi bir insan ve yeterinden fazlası kadar vicdan olması hayatta başarı sağlamanıza da çok yardımcı olur.

One thought on “Cesaret ve Adalet Nasıl Sağlanır ?

  1. cesaret kişiden kişiye değişebilir ona bişey diyemeyiz ama adalet insanda toplum da ülke de olması gereken bir yapı haline gelmelidir. En küçük iş yerinde bile adalet sağlanmaz ise orada suç oranı yüksek çıkacaktır.

Comments are closed.