Türk Medeni Kanununa Göre Anlaşmalı Boşanma Süreci

Türk Medeni Kanunu’na göre tarafların birbiriyle uzlaşmalı olarak ortak kanaatlerini beyan ederek yaptıkları ve evlilik birliğini sona erdiren boşanma türüne “anlaşmalı boşanma” denir. Bu süreçte boşanma süreci yaşandığından ve evlilik bağı ile birliği sona erdiğinden tarafların birbirleri üzerindeki bütün medeni hakları ve vasiyet hakları da düşmektedir. Bunun için boşanma sürecine yönelik olarak tarafların bu konu hakkında uzun uzadıya birtakım ön bilgilere sahip olmaları ve bunun ardından boşanmaya karar verip vermedikleri hususlarını açıklığa kavuşturmaları gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu 4721 sayılı ayrı bir hukuksal alan olarak bu konuyu ele almaya devam etmektedir. Anlaşmalı yapılan boşanmalarda tarafların hiçbir şekilde mağduriyet yaşamamaları için bütün boyutlarıyla anlaşmalı boşanma süreçleri hakkında bilgi sahibi kılınmaları uzlaşmanın tek celselik davayla neticelenmesi adına son derece önem taşır.

Anlaşmalı boşanma sürecinin ilk basamağı

Anlaşmalı boşanma sürecine yönelik olarak tarafların birbirleriyle uzlaşmaları sonrasında öncelikle bulundukları mahalli asliye hukuk mahkemesine bir dilekçe yoluyla ulaşıp boşanma davası açmak üzere boşanma talebinde bulunmaları gerekmektedir. Bunu yapabilmek için el yazısı veya bilgisayar veya daktiloyla boşanma dilekçesi doldurulmasının ardından tevzi bürosuna bırakılarak böylelikle boşanmaya giden ilk adım tamamlanmış olur. Bu dilekçe içerisinde belli başlı bulunan konuların arasında boşanmanın nedeni, boşanacak tarafların ad, soyad ve adresleriyle varsa yasal temsilcilerinin ad, soyad ve adresleri dilekçede belirtilmelidir. Bu alanların doldurulmasının ardından mahkeme heyeti söz konusu boşanma talebini ivedilikle inceleyerek boşanma davasının tarihini belirlemek üzere taraflara tebligat gönderecektir.

Boşanma davasının süresi

Yerel asliye hukuk mahkemesi eğer söz konusu davanın başka bir yetkili mahkemeye bırakılmadığı durumda söz konusu davanın neticesinde tek ve gerçek yetkili sıfat olarak davaya bakmakla yükümlüdür. Boşanma davasının süreci iş yoğunluğu da dikkate alınarak genellikle 1 veya 3 ay aralıklarında sürmektedir. Özellikle birden fazla oturumda gerçekleştirilmesi gereken boşanma davalarında tarafların duruşmada uzlaşı içerisinde olup olmadıkları çekişmeli davanın seyrini de değiştireceğinden oldukça öneme sahip bir diğer konuların başında gelmektedir. İşte bütün bu yönler bütün boyutlarıyla dikkate alındıklarında da boşanma davasının bu sürecinin anlaşmalı boşanma süreçleriyle paralellik göstererek değişkenlik göstermesi bilinmelidir.

Bununla beraber tarafların boşanmada kendi menfaatlerini kolaylaştırmak için yasal temsilcileri olarak avukatlarından da avukat edinme hakkı gereğince her türlü hukuki bilgi, belge ve delil gösterme hakkına haizdir. Avukata ödenecek boşanma davasına yönelik ücret, tevzi bürosuna ödenecek mahkeme harcı Harçlar Kanunu’nda sürekli olarak güncellenmekte ve boşanmadan önce taraflara ayrıca tebliğ edilmektedir. Bu nedenle de söz konusu konuda da tarafların bütün boyutlarıyla bu yönden ele alacakları anlaşmalı boşanma sürecinde Türk hukukunun tanıdığı sınırlar çerçevesinde mevcut delilleriyle uzlaşı içerisinde olmaları gerekmektedir. Ancak bu uzlaşı içerisinde bulunulmasıyla boşanma süreci nihayete erdirilmiş demektir.