Kösem Sultan

Kösem Sultan

1590 yılında Anastasya adıyla dünyaya gelen Kösem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu’nun Bosna Eyaleti ya da Bosna Beylerbeyliği adı verilen bölgesinde doğmuştur. Bosna Eyaleti günümüz haritalarına göre incelendiği zaman  Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ ve Bosna-Hersek adı verilen ülkelerin büyük bir kısmını kapsamaktaydı. Bu nedenle Kösem Sultan’ın uyruğu tam olarak bilinmese de geldiği yer göz önünde bulundurulduğu zaman Rum ya da Boşnak olduğu düşünülmektedir.

Bu görsel http://www.kosemsultan.net sitesindeki Mahpeyker Kösem Sultan hakkında Tarih arşivleri için yazılmış yazılara oluşturulmuş bir görseldir. Lütfen kullanmadan önce izin alınız.
Bu görsel http://www.kosemsultan.net sitesindeki Mahpeyker Kösem Sultan hakkında Tarih arşivleri için yazılmış yazılara oluşturulmuş bir görseldir. Lütfen kullanmadan önce izin alınız.

14 yaşında Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’a gönderilen Kösem Sultan, Topkapı Sarayı’na geldiği andan itibaren dönemin padişahı olan I. Ahmed’in ilgisini çekmiştir. Bu ilginin karşılık bulmasıyla birlikte 15 yaşında I. Ahmed’in hasekisi olan Kösem Sultan, bu ünvanla birlikte sarayın en üst kademedeki kadınlarından biri olmuştur. Haseki olarak kendisine ayrı bir oda veriliyor, kendisine çeşitli kıyafetler temin ediliyor, kürkleri ve mücevherleri oluyordu. Ayrıca emrine cariyeler ve askerler veriliyordu. Hasekilerin hepsi bunlara sahip olabilse de kendi aralarında hiyerarşik bir düzene sahiptiler. Örneğin en büyük erkek çocuğun annesi en kıdemli haseki olarak görülmekteydi fakat bunun Kösem Sultan için bir önemi yoktu. Haseki olduktan sonra diğer tüm kadınları geride bırakarak vefatına kadar I. Ahmed’e en yakın kadın olmuştur.

  1. Ahmed’in vefatından sonra yerine gelecek kişinin ailenin en büyük erkeği olması konusunda koyulan kural sebebiyle yerine kardeşi I. Mustafa geçti ve Kösem Sultan padişahın emriyle sarayı terketmek durumunda kaldı. Bu sürgün II. Osman ya da nam-ı diğer Genç Osman döneminde de devam etti. Tahta çıkma sırası oğlu IV. Murad’a geldiğinde saraya valide sultan olarak dönen Kösem Sultan, 11 yaşında tahta çıkan oğluna kimseyi yaklaştırmayarak işleri kendi devraldı. Bu nedenle devlet işlerine karışması bir bakıma zorunluluğu oldu.