İşveren Ve Yönetici Sektörü Nedir?

İşveren, bir iş yerinde sigortalı çalıştıran gerçek ya da tüzel kişidir.

Yönetici, iş yerinin çalışması ile ilgili strateji ve yönetim işi ile yetkilendirilmiş kişidir. Bu kişi CEO, genel müdür olabildiği gibi işveren de olabilmektedir. Yönetici sayısı iş yerinin büyüklüğüne ve kurumsallaşma yolunda attığı adımlara göre ara kademelerle de genişleyebilmektedir.

İşveren ve yönetici sektörü nedir? cevabı yetkilerinin ne noktada olduğu ile ilgilidir.

İş yerinin başarı ivmesi yöneticinin de başarısını ispatlar niteliktedir. İş yerini işveren ister kendi yönetsin isterse yetkilendirdiği kişi tarafından yönetilsin önemli olan başarıdır. Sektör içerisinde yarış halinde olan ve büyüme odaklı olması gereken bir iş yeri iyi yönetilebildiği kadar ayakta kalabilir. Bir iş yeri her zaman kar amacı güdülerek kurulur. Her zaman bir adım daha iyiye gitme ve büyüme odaklı olarak gelişimini sürdürür.

İşveren ya da yöneticiler bunu başarabildikleri sürece başarılı olarak nitelendirilebilirler.

Her işveren yeni açtığı iş yerinde ya kendi deneyimleri ile başarılı olacak ya da bu işi yapabileceğine inandığı bir yöneticiyi görevlendirecektir. Her yönetici kendi alanında başarılı olmak zorundadır. Bir sonraki çalışma ortamı için kendisini kanıtlamalı, referanslarını yaptığı işleriyle ortaya koymalıdır.

İşverenler yeni birini seçecekleri zaman kişilerin yaptıkları işlere göre not verirler. Daha önceki çalışılan yerler ve başarılar bir yönetici seçme aşamasında en önemli kriterlerdir.

Dauglas Malloch’un şiirinde dediği gibi

‘ Kazanmak ya da kaybetmek ölçü değildir.

Sen her neysen onun en iyisi olmalısın.’

İşini en iyi yapanlar başarıyı her zaman hak edenlerdir. İşveren ve yönetici sektöründe de kazanç ve büyüme ivmesini yakalayan yöneticiler tercih edilenler olacaklardır. Yöneticilerin daha önceki yaptıkları işler ve başarıları ya da yapamadıkları normal bir çalışandan daha çok ön plandadır.