Hizmet Sektörünün Eğlenceli Yanı

Hizmet Sektörü sektörler içerinde en önemli paya sahiptir. Ancak birçok sektöre göre zor ve zahmetli bir sektör olarak bilinir. Ancak işini en iyi yapmak için gereken temel şartlardan birisi de yaptığın işi sevmek ve eğlenceli hale çevirmekten geçmektedir. Burada işi eğlenceli hale getirmek için kurumlarında çalışanlara gereken maddi ve manevi konfor alanlarını sağlamaları gerekmektedir. Bu imkânlar sağlanmadığında çalışanların bu sürece katılımları sınırlı kalacaktır. Kurumlar temel değerleri içerisine mutlaka yaptığı işi eğlenceli hale getirmeyi koymalıdır. Bu temel değerler çalışanlar tarafından da benimsenmelidir.

Müşteri Memnuniyeti

İşi eğlenceli hale getirmek çalışan memnuniyetini ve hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır. Bunun için ise çalışan mutluluğu göz ardı edilmemelidir. Gerek ödül oyunları gerek ise performans sistemleri ile bu desteklenmelidir. Belirli zaman dilimlerinde yarışmalar düzenlenmeli ve sinerji yaratılmalıdır. Aslında gerçek olan tek şey, sonunda Müşteri Memnuniyetini sağlamak ve rakiplerinden öne geçmektir. Hizmet sektöründe en büyük eksiklik, kurumların bu süreci ölçmemesinden dolayı ne durumda olduklarını bilmemeleridir.

 Hizmet Sektöründe Motivasyonun Önemi

Çalışanların performanslarının yükselmesi motivasyon gücü ile desteklenmelidir. Bu gücün oluşması ise ekibin işe olan bakış açısını pozitif yönde değiştirecektir. Motivasyon kaynakları sektörün eğlenceli yanını en iyi ortaya koyan ve pozitif enerji üreten tarafıdır.

Çalışanların birbirleri ve hizmet verenler ile kurduğu sıcak ve samimi ilişkiler başarılı ve iletişime açık olmaları kendilerine katma değer sağlayacaktır. Her gün hiç tanımadıkları insanlar ile farklı, farklı hikâyeler yaşamak, onların beklenti talep ve ihtiyaçlarına cevap vermek, yardımcı olmak kendilerine fayda da sağlayacaktır.

Çalışan motivasyonu sağlanmadığı ve takip edilip, değerlendirilmediği sürece Hizmet sektöründe başarı ve sürdürülebilirlik sekteye uğrayacaktır. Günlük yapılması gereken rutin işlerde bile aksamlar olacak bu durumda sonuç hizmetin kalitesine yansıyacaktır.