Endüstri Mühendisliğinin Tarihi

Endüstri Mühendisliği, malzeme, enerji ve zaman gibi kaynakları, en yüksek verimlilikle kullanarak mühendislik alanındaki çalışmaların kalitesinin arttırılmasına yönelik bir meslektir.

Ortaya Çıkma Nedenleri

-Sanayi Devrimi sonucunda ülkeler tarım ekonomisinden endüstriyel ekonomiye geçmeye başlandı.

-Teknolojinin de gelişmesiyle imalat süreçleri karmaşık bir hal almaya başlamış. Karışan bu imalat süreçlerini düzenlemek için daha gelişmiş yönetim sistemlerine ihtiyaç duyulmuş.

-Verimliliği ve etkinliği arttırmak, geliştirmek için teknik bilgi eğitimi olan insan gücüne ihtiyaç duyulmuş.

Tarihçesi

1763’de James Watt tarafından bulunan Buharlı Makine, sanayi devriminin başlangıcı sayılmaktadır. Mühendislik tarihi bu makinenin icadıyla başlamıştır. 1776 yılında bu makinenin icadıyla ABD ve İngiltere’de fabrikalar açılmaya başlanmıştır. Buharlı makinenin fabrikalarda kullanılması ile de üretim hızı artmıştır.

Üretimin hızlanması ve teknolojinin de sürekli artmasıyla 19. Yüzyılda endüstri devrimi oluşmuştur. Üretim sistemleri sürekli olarak iyileştirilmeye, geliştirilmeye başlanmıştır. Gelişen bu sistemler insan, malzeme, makine ve paradan oluşmaktadır. Bu sitemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli bir mühendislik dalına ihtiyaç duyulmuştur.

Endüstri Mühendisliğinin babası olarak bilinen Frederick Winslow Taylor ile ilk temeller 1856-1915 yılları arasında atılmıştır. Frederik W. Taylor fabrikada çalışan bir makine mühendisidir. Gelişime açık olan, her şeyi gözlemleyen ve analiz eden birisidir. 1907 yılında 200 sayfalık bir makale yazmıştır. Bu makalede Zaman Etüdü ve Metod Etüdü gibi teknikleri tanımlamıştır.

-ABD işletmeleri, ilk endüstri mühendisliği uygulamalarını gerçekleştirmiştir.

-Western Elektrik şirketinde 1898 yılında; teşvikli ücret sistemi uygulanmıştır.

-Procter an Gamble şirketinde 1908 yılında; kârı arttırmak amaçlı teşvik sistemi uygulanmıştır.

-Armstrong Cork şirketinde 1912-1914 yılları arasında; iş değerlendirilmesi, kalite kontrol, maliyetlendirme çalılşmaları yapılmıştır.

-Chow Chemical şirketlerinde 1917 yılında da Eli Lilly ile iş etüdü çalışmaları yapılmıştır.